Skip to content

Har du spørsmål eller tanker etter adopsjon?

Adopsjon er en livslang prosess og må ses i et livsperspektiv!
Enten du er adoptert eller familie til adopterte, håper jeg du tar kontakt. Jeg er tilgjengelig med råd og veiledning eller som samtalepartner når det gjelder alt som skjer etter en adopsjon. Det kan gjelde små eller store utfordringer, ting du har lyst til å lufte eller hjelp til søk etter opprinnelse.

Søk etter opprinnelse​

På denne siden finner du nyttig informasjon om søk etter opprinnelse og informasjon om de ulike landene.

Råd og veiledning etteradopsjon

På denne siden finner du oversikt over hva som eksisterer av relevant  adopsjonskompetanse.

ENDRINGER I ETTERADOPSJON.NO FRA 9. JANUAR 2023

I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023. Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.

I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud. Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952. Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt. Hjemmesiden www.etteradopsjon.no vil fremdeles være operativ.

Telefonhenvendelser vil bli besvart:
Tirsdager 10:00 – 12:00
Torsdager 10:00 – 12:00