Skip to content

Har du spørsmål eller tanker etter adopsjon?

Adopsjon er en livslang prosess og må ses i et livsperspektiv!
Enten du er adoptert eller familie til adopterte, håper jeg du tar kontakt. Jeg er tilgjengelig med råd og veiledning eller som samtalepartner når det gjelder alt som skjer etter en adopsjon. Det kan gjelde små eller store utfordringer, ting du har lyst til å lufte eller hjelp til søk etter opprinnelse.

Søk etter opprinnelse​

På denne siden finner du nyttig informasjon om søk etter opprinnelse og informasjon om de ulike landene.

Råd og veiledning etteradopsjon

På denne siden finner du oversikt over hva som eksisterer av relevant  adopsjonskompetanse.