Koordinator for etteradopsjonsarbeid!

Det er for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopstivfamilier og adopterte . Tjenesten skal være en «førsteinstans» som skal ha kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi veiledning til dem som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie.

Søk etter opprinnelse​

På denne siden finner du nyttig informasjon om søk etter opprinnelse og informasjon om de ulike landene.

Råd og veiledning etteradopsjon

På denne side finner du oversikt over hva som eksisterer av relevant  adopsjonskompetanse.