Vietnam

Vietnam

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

 • Ditt navn og fødselsdato
 • Adoptivforeldrenes navn
 • Bostedsadresse
 • Hvilket land du er adoptert fra
 • Hvilket år du ble adoptert til Norge
 • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
 • Din underskrift
 • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Vietnam- kontakte myndighetene

Adopterte fra Vietnam kan søke etter sin opprinnelse via sentralmyndigheten som er Ministry of Justice Department of Department of Adoption (DOA). DOA håndterer eventuelle søknader om opprinnelse. Det finnes ikke noe folkeregister i Vietnam så det at viktig at man har så mye informasjon som mulig tilgjengelig.

Søknaden må inneholde følgende informasjon/ kopi av dokumenter (hvis kjent):

 • Kopi av id med et «rett kopi» stempel fra offisiell tjenestemann (NAV kontor, rådhus, politistasjon osv.)
 • Ditt vietnamesiske navn hvis det er kjent
 • Barnehjem
 • Fødselsattest med evt navn på biologiske foreldre
 • Landsby, distrikt eller provins der du er født
 • Året du ble adoptert, og når du reise fra Vietnam
 • Alder når du forlot Vietnam
 • Baby/barnebilder hvis det er tilgjengelig
 • Spesielle kjennetegn

Adresse som henvendelsen sendes til:

Ministry of Justice

The Department of Adoption,

60 Tran Phu Street,

Ba Dinh district

HaNoi

Vietnam

DOA ønsker også å gjøre søkere oppmerksomme på at søk etter biologisk familie kan være vanskelig og vil ta tid. Kun ved få tilfeller har man lykkes i å finne biologisk familie. Grunnen til dette er at det ofte er svært lite informasjon i adopsjonspapirene og/eller biologisk familie har flyttet til ukjent adresse. DOA ønsker likevel å understreke at de vil gjøre sitt ytterste for å fullføre et søk etter opprinnelse.