Ungarn

Ungarn

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bostedsadresse
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du ble adoptert til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
  • Din underskrift
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Ungarn- kontakte myndighetene

For å kunne starte et søk etter sin opprinnelse i Ungarn, må man kontakte den ungarske ambassaden i Norge via e-post. E-postadressen er consulate.osl@mfa.gov.hu, og du kan skrive på norsk.

I denne e-posten må du inkludere informasjon om hvem du er og konkret hva du ønsker. De vil sende deg et skjema som du må fylle ut på engelsk, som de deretter vil oversette til ungarsk. I dette skjemaet er det viktig at du fyller inn all informasjon du har om adopsjonen din. Noen vil kunne finne blant annet saksnummer på adopsjonen og hvilket fylke som behandlet saken i sine adopsjonspapirer. Dersom du har navnet på saksbehandler er det fint å ta med også, samt annet relevant informasjon. Ungarske myndigheter ønsker også at du konkret beskriver hva slags informasjon du søker.

Hvis du bor i nærheten av Oslo, må du bestille time hos ambassaden og møte opp personlig for å legitimere deg. Hvis dette ikke er mulig, vil ambassaden sende deg den ungarske versjonen av skjemaet etter at det er oversatt. Da må du signere de to originale skjemaene på engelsk og ungarsk, samt ta en kopi av alle dine adopsjonspapirer og et gyldig pass. Kopien må bekreftes notarius publicus, slik at domstolen kan vite at det faktisk er deg som søker disse personlige opplysningene. For å få denne type bekreftelse må man møte personlig hos Notarius Publicus og vise legitimasjon. Som legitimasjon godtas pass, norsk bankkort med bilde og norsk førerkort. Dokumentet som skal undertegnes signerer man foran Notarius Publicus. Pr 18.10.21 koster en notarialbekreftelse 299,- kroner. Betaling skjer med bankkort. Når man har fått Notarius bekreftelse, må man ta med dokumentet til Statsforvalteren for et Apostille stempel. Dette er gratis.

Mer informasjon om Notarius Publicus finnes på følgende link:
https://www.domstol.no/andre-arend/notarialbekreftelse/

Mer informasjon om Apostille stempel finnes på følgende link:
https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

Ambassaden vil deretter sende denne informasjonen til Ungarns Ministry of Human Resources. De vil, med hjelp fra det ungarske barnevernet, gjøre et søk etter biologisk familie, og deretter kontakte dem. Hvis biologisk familie ønsker kontakt, vil dette bli videreformidlet til den adopterte. Du vil også bli informert hvis de ikke ønsker kontakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan ta noe tid før man får svar fra Ungarn.