Taiwan

Taiwan

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

 

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Internasjonal adopsjon- søk etter informasjon om egne bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg» Ønsker at en på hjemmesiden kan dobbeltklikke på det to guidene for å komme direkte inn på dem fra dette dokumentet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir

Postboks 2233

3103 Tønsberg

Telefon: 46 61 50 00

 

Henvendelsen må inneholde:

-Ditt navn og fødselsdato

-Adoptivforeldrenes navn

-Bostedsadresse

-Hvilket land du er adoptert fra

-Hvilket år du ble adoptert til Norge

-Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

-Din underskrift

-Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

 

Taiwan- kontakte myndighetene

Det er frem til nå kun InorAdopt av de tre adopsjonsorganisasjonene i Norge som har samarbeid med Taiwan og den første adopsjonen derfra ble gjennomført i 2014. De adopterte har dermed ikke blitt myndige . I Norge må man være 18 år for å ha rett på disse opplysningene. Taiwansk lov sier at en må være over …. før en kan få tilgang på opplysningene