Ressurser

Tilknytningspsykologene

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson, begge er psykologspesialister og medlem av norsk psykolog forening. Spisskompetanse på relasjoner, da spesielt foreldre – barn relasjonen. Lang erfaring med å jobbe med relasjonsvansker, tilknytningsvansker, utviklingsvansker, fosterhjemsplasseringer og adopsjoner.

 En kan få en enkelttime, noen få rådgivningstimer, korttidsterapi eller langtidsterapi etter hva behovet er. De har ikke refusjonsavtale.

Fremferd

Jobber spesielt med temaer som samspill og tilknytning mellom sårbare barn og deres familier- slik som fosterbarn og adoptivbarn. Betalingstjeneste: Kr 800 pr time

Lokalisert i Drammen, men tar også videosamtaler.

Joachim Haarklou - Psykologspesialist

Joachim Haarklou har spesialisert seg på adoptiv- og fosterbarn med tilknytningsforstyrrelser. På nettsiden ligger det tilgjengelig artikler