Skip to content

Ressurser​

Tjenester uten behov for henvisning

Fastlege​ – De fleste fastleger er spesialister i allmennmedisin. Fastlegen kan ved behov henvise pasienter videre til spesialister eller andre tjenester hvor det er behov for henvisning.

Rask psykisk helsehjelp – er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i noen enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Det er pr i dag i overkant av 70 kommuner og bydeler som har etablert et RPH-tilbud.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste – Helsestasjon og skolehelsetjenesen er at gratis tilbud for alle barn og unge (0-20 år). På helsestasjonene er det ofte flere faggrupper som jobber sammen og de har tverrfaglig samarbeid med den kommunale helsetjenesten.

Familiens hus- Familiens hus er etablert i omlag halvparten av kommunene i Norge. Familiens hus skal være et samordnet tilbud med fokus på forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Du kan søke på din kommune sin hjemmeside for å se om det finnes i din kommune og hva tilbudete inneholder da det kan variere noe mellom kommunene.

Nyttige nettsider

Trykk på uthevet skrift for å komme til nettsidene:

Intercountry adoptee voices (ICAV) – Video resources for professionals– ICAV gir en plattform for adopterte til å koble seg inn, dele, utdanne og gå inn for en bredere offentlighet om problemene adopterte kan stå ovenfor – politiske, sosiale og emosjonelle. Det er en rekke forskjellige ressurser på nettsiden. Denne undersiden inneholder videoer laget spesielt for fagpersoner som er i kontakt med adopterte. 

Foreldrehverdag– Bufdir sin nettside med trygge råd til deg med barn

Foreldrevernet– Bufdir sin nettside. Familievernet- Familiehjelpen for alle. Her kan du finne ditt nærmeste familievernkontor.

Ung.no– Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Helsenorge.no- her får du hjelp-Nettsiden inneholder en oversikt fra helsenorge.no over ulike chattetjenester, telefonnumre og offentlige tilbud som du kan bruke dersom du har spørsmål, ønsker å prate eller føler at du trenger hjelp.

RVTS Regionale ressurs- og kompetansesentre. Det ligger tilgjengelig mye nyttig informasjon om blant annet traumeforståelse, nettkurs og annet.

Psykologforeningen.no- trenger du noen å snakke med- Nettsiden inneholder oversikt over ulike nettsider og hjelpetelefoner.

Bufdir –Norske myndigheters nettside om adopsjon

Adopsjonsforum –Adopsjonsorganisasjon

InorAdopt –Adopsjonsorganisasjon

Verdens barn-Adopsjonsorganisasjon

Tjenester med adopsjonsspesifikk kompetanse

Her en en liste over instanser/fagpersoner som selv meddeler at de har adopsjonsspesifikk kompetanse. Trykk på uthevet skrift for mer informasjon! 

Tilknytningspsykologene– Tilknytningspsykologene er et psykolognettverk drevet av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Fagansvarlig psykolog– Wibeke Hansteensen – Psykolog MNPF, med faglig fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi, klinisk samfunnspsykologi, samt videreutdanning i sakkyndighetsarbeid og familieterapi. Har lang erfaring fra arbeid med tilknytning og relasjonsproblematikk, både med adopsjon og i fosterhjem. Hun har samarbeidet med Verdens Barn og Adopsjonsforum, og har de siste 7 årene skrevet psykologvurderinger for par som skal adoptere. Hun har også fulgt opp adoptivforeldre og gitt veiledning etter adopsjon. I tillegg til fysisk konsultasjoner, tilbyr hun digital konsultasjoner via Confrere og konsultasjoner på telefon.

Psykologspesialist Ingunn Eriksen har faglig kompetanse om tilknytningspsykologi. I tillegg variert kunnskap om adopterte og adoptivforeldre. Praksisen er i Oslo, men hun tilbyr også digitale konsultasjoner. Hun kan kontaktes på ingunn.lauten.eriksen@gmail.com.

Psykologspesialist Espen Walstad har faglig kompetanse om tilknytningspsykologi. Variert kunnskap om adopterte og adoptivfamilier. Sitter i det Faglig Rådgivende utvalg for adopsjonssaker i Bufdir. Praksisen er i Oslo, men han tilbyr også digitale konsultasjoner. Han kan kontaktes på espenwalstad@gmail.com.

Psykologspesialist– Olga Lehman har mastergrad fra Italia i klinisk psykologi, med kurs i adopsjonspsykologi. Lehman er selv Colombiansk og jobber mye med kulturell tilpasning. Hun holder til i Stavanger, men tilbyr digitale konsultasjoner i tillegg. Er godkjent psykolog i Norge. 

Psykologspesialist–  – Hanne Netland Simonsen, Barne og Ungdoms spesialist. Har 20 års erfaring med arbeid med familier, voksne, barn, ungdom og foreldre. Har lang klinisk erfaring med arbeid med adopterte og adoptivforeldre. Har spesialkompetanse på arbeid med traumer, tilknytning, vold i nære relasjoner, identitets/selvfølelse- og relasjonsproblematikk. Driver utstrakt veilednings og undervisningsvirksomhet. Har praksis i Oslo, men kan også gi digitale tilbud. Er knyttet til Universitetet i Oslo.  

Anne Kyong Sook Øfsti Familieterapeut og førsteamanuensis VID vitenskapelige høyskole i programmet Master i familieterapi. Har lang erfaring med å snakke med adopterte og deres familie. Ta kontakt med Etteradopsjon for kontaktinformasjon.

Gruppe- og individualterapeut: Synne Sun Løes. Utdannet psykiatrisk sykepleier, livsstyrketrener (VID, 1-årig) og gruppeterapeut (Institutt for gruppeanalyse 3-årig). Tilbyr samtalegrupper for adopterte – med fokus på identitet og egen adopsjonshistorie. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) som smataleterapeut. Skjønnlitterær forfatter og holder også skrivekurs. Spesielt opptatt av : skriveterapi, mindfulness og leseterapi. 

EQ Terapeut Sandra Julieth Orvarsson Darmo er utdannet sykepleier og EQ terapeut. Hun tilbyr individuell terapeutisk samtale for ungdom, unge voksne og voksne. «Hjelper deg på veien for å finne ro og trygghet med din adopsjonshistorie». Dere kan lese mer om EQ terapi her.

Kognitiv terapeut for adopterte -Jorunn Eid Fuglu fra Dialoggruppen er adoptert og har adopsjon som spesialområde.

Kognitiv terapeut for adoptivforeldre -Jorunn Eid Fuglu fra Dialoggruppen er adoptert og har adopsjon som spesialområde.

Psykologspesialist -Benedicte Yoo Mee Ra Bolann har spesialisert seg  i familieterapi og er sertifisert i traumebehandling (EMDR). 

Fremferd – Jobber spesielt med temaer som samspill og tilknytning mellom sårbare barn og deres familier- slik som fosterbarn og adoptivbarn.

Kognitiv terapeut – Carina Runningen er utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut. Hun tilbyr 1-1 terapi på kontor i Brumunddal, og gjennomfører også onlineterapi. Første samtale er alltid gratis (30 minutter). Hun hjelper deg med å bli bevisst din egen barndom og oppvekst, slik at du kan jobbe med endring. Har god erfaring med å jobbe med selvfølelsen.