Linker

Tilknytningspsykologene – Tilknytningspsykologene er et psykolognettverk drevet av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Fremferd – Jobber spesielt med temaer som samspill og tilknytning mellom sårbare barn og deres familier- slik som fosterbarn og adoptivbarn.

Psykologspesialist​ – Joachim Haarklou har spesialisert seg på adoptiv- og fosterbarn med tilknytningsforstyrrelser