Skip to content

Om etteradopsjonstjenesten

Det ble for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet i 2020 til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Dette er et 3-årig prøveprosjekt. Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, og skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie.

Etteradopsjon_Logo_512

ENDRINGER I ETTERADOPSJON.NO FRA 9. JANUAR 2023

I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023. Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.

I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud. Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952. Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt. Hjemmesiden www.etteradopsjon.no vil fremdeles være operativ.

Telefonhenvendelser vil bli besvart:
Tirsdager 10:00 – 12:00
Torsdager 10:00 – 12:00