Skip to content

Om etteradopsjonstjenesten

Det ble for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet i 2020 til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Dette er et 3-årig prøveprosjekt. Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, og skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie.

Etteradopsjon_Logo_512