Attachment handbook for foster care and adotion

This is a comprehensive and authoritative textbook that provides an
accessible account of attachment concepts. Attachment is at the heart of family
life and at the heart of foster care and adoption. This book traces the
pathways of secure and insecure patterns of attachment, from birth to
adulthood, exploring the impact of past experiences of abuse, neglect and
separation on children’s behaviour in foster and adoptive families. It
explains, from an attachment perspective, the dimensions of parenting that are
associated with helping children to feel more secure and fulfil their potential
in the family, with peers, at school and in the community. It also tackles the
key role that «keeping attachment in mind» can play in a range of areas of
family placement practice, including contact. This book will be an
indispensable resource for all those seeking to ensure that children in need of
family care get the very best experience possible, and that foster carers and
adoptive parents get the support they need and deserve.

Forfattere: Gillian Schofield og Mary Beek
Forlag: CoramBAAF
ISBN: 9781903699966

Språk: engelsk

Hva kan jeg fortelle deg om adopsjon? En guide for venner, familie og fagpersoner

I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert. Charlotte inviterer leserne til å lære mer om adopsjon ved å bruke sine egne erfaringer. Hun introduserer oss også for noen venner som er adoptert fra andre land. Charlotte og vennene hennes vil hjelpe barn til å forstå hva det betyr å være adoptert, hvilke utfordringer barna møter, og hvilke erfaringer det er verdt å lytte til. Denne illustrerte boken er full av informasjon og gode råd som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med adopterte barn. Boken er lett å lese og kan brukes som en felleskapsbok for voksne og barn. Teksten er enkel nok til at den kan være en god instruksjon til temaet for barn fra rundt 7 års alder.

Dette er en viktig bok for alle som jobber med barn i ulike sammenhenger: lærere, barnehageansatte, ansatte i PPT, helsesykepleiere, personale i SFO og barnevernsarbeidere. Boken anbefales også til foreldre, venner og pårørende til adopterte barn.

Forfatter: Anne Braff Brodzinsky
Forlag: Kommuneforlaget
ISBN: 9788244621939

Hjerteforeldre

I boka «Hjerteforeldre» presenterer Dr. John M. Gottmans sin forskning gjennom 40 år som gjelder foreldreskap og som beskriver hva som skal til for å bygge barnets eller tenåringens selvtillit, støtte og styrke dem. Gottman deler foreldretypene inn i fire ulike oppdragerstiler som takler barns følelser ulikt. Og han kommer med råd om hva som kan hjelpe ditt barn til å bli et menneske som er rustet til å takle bedre. Disse foreldrene, som også kalles «hjerteforeldre», prøver å hjelpe barnet til å gjenkjenne, regulere og uttrykke sine egne følelser. Samtidig kan de også takle andres følelser overfor dem.

Forfatter: John M. Gottman og Joan Declaire
Forlag: Panta Forlag
ISBN: 978-82-7900-868-2

Chosen – Living with adoption

‘Chosen’ brings together writing and poetry by over 50 adopted adults born between 1934 and 1984. Some are established writers, others are new and emerging whilst some have never been published before. They capture a broad range of perspectives: adoption within the extended family; late-discovery adopted adults; transracial and transnational adoption; those who have searched for birth family, and those who did not search but were found by a relative. The themes of identity and belonging, roots and searching and acceptance and healing permeate these accounts.

Forfatter: Perlita Harris
Forlag: British Association for Adoption and Fostering (BAAF)
ISBN: 9781907585630

Språk: engelsk

Jeg ønsker deg et vakkert liv

Dette er en samling brev fra biologiske mødre i Sør-Korea, skrevet til de barna de adopterer bort. Felles for dem er et midlertidig opphold på Ae Ran Won i Seoul, et hjem for ugifte kvinner. Brevene beskriver følelser av tap og sorg, men også av håp og glede. De er dypt personlige, derfor også allmenne. «Jeg håper du har fått gode foreldre og at du har et godt liv. Den norske utgivelsen er oppdatert med tre nye, norske bidrag. Helge Solberg fra adopsjonsforeningen Verdens Barn forteller om adopsjonsprosessen i Norge i dag. Skuespiller Mona Grenne har skrevet brev til sin biologiske mor og Lajla Nystad har skrevet til sine sønner i takknemlighet til Koreamor:

Redigert og oversatt: Heidi Schmidt
Forlag: Kolofon
ISBN: 9788230015872

Adoptert

Klok bok om å være utenlandsadoptert. Dette er en subjektiv betraktning skrevet med humor og varme. Forfatteren, Ane Ramm, har kommet midtveis i livet. I dette perspektivet fokuserer hun vel så mye på mulighetene som på problemene. Å være adoptert er ikke nødvendigvis ensbetydende med å ha flere utfordringer enn andre, mener hun. Gjennom en rekke refleksjoner rundt sentrale og universelle spørsmål i den utenlandsadoptertes liv normaliseres synet på den adopterte.

Forfatter: Ane Ramm
Forlag: Gyldendal
ISBN: 978-82-05-37488-1

Skyggebarn

Det var ikke meningen at jeg skulle høre de ordene, men veggene var tynne. Fra den kvelden ble jeg bevisst at du aldri virkelig elsket eller ønsket meg». «Min identitet ble etterlatt i Sør-Korea. Den var en del av bagasjen som ble glemt igjen, og det var aldri aktuelt og skulle spore den opp. Da jeg landet i Norge var jeg norsk og ikke noe annet, og skulle bli den du kunne forme og kreve evig takknemlighet fra». «Ofte ønsket jeg bare å forsvinne. Det jeg virkelig trengte, var å bli funnet.» I vårt samfunn/vår kultur er selvutvikling og identitetsbekreftelse en selvsagt del av det å vokse opp. Man skal bli noe, være et individ med rotfeste og ambisjoner for livet. Dette er en bok om å leve i skyggen av den identiteten man er født til, om å føle seg mistilpasset uansett hvor i verden man har havnet, hvilke relasjoner man prøver å danne og hvor hardt man prøver å tilpasse seg. Og å være takknemlig for det. Eli Therese Gran er 51 år, født i Sør-Korea i januar 1968. Gift, og bosatt på Otta i Gudbrandsdalen. Har to voksne barn. Dette er hennes første bok.

Forfatter: Eli Therese Gran
ISBN: 9788269189506

Dine valg- Din fremtid

Dette er en lettlest bok som kan inspirere og motivere deg til å ta valgene du ønsker for fremtiden. Du opplever utfordringer i livet ditt, og i denne boken tar jeg opp de mest vanlige hendelsene som kan berøre nettopp deg.
Når det stormer som verst rundt deg følelsesmessig, er det tøft å stå oppreist.
Men du takler det meste når du bare bestemmer deg for at nok er nok.
Ta ansvar for ditt eget liv, og vis hvem du er.
Tør å være deg selv.
Våg å gjøre feil.
Vis dine svake sider, og finn dine sterke sider.
Se mulighetene . . .
Norge i dag er mangfoldig og består av mennesker med forskjellig funksjonsnivå, etnisitet, kultur, religion og livssyn. For mange av dem kan det være en utfordring å finne sin identitet og tilhørighet, og det kreves stort mot å stå på egne ben.
Hvem er du egentlig?

Forfatter: Line Mau Hersve
Forlag: Elefantus forlag
ISBN: 9788283750515

Boken kan bestilles direkte fra forfatter ved å sende en e-post til linevegum@gmail.com.

Når tankene banker på – Min historie (Lydbok)

Har du noen gang følt deg annerledes på en eller annen måte? I denne boken møter vi Martine som er adoptert fra India. Boken omhandler temaer og følelser som er knyttet til det å være nettopp dette – annerledes – i følge henne selv. Forfatteren skriver om hvordan hun opplevde å gå gjennom barndom, ungdomstid og litt voksenliv som en adoptert jente som er sint og trist, og som lengter etter sine røtter, og søken etter et sted å finne samhørighet. Hun forteller om hvordan hun levde med depresjon, angst, selvmordstanker og dårlig selvtillit fra hun var svært ung. Hun beskriver også sine følelser ved identitetsløshet, om rasisme, fremmedfrykt og fordommer. Og hvordan hun selv opplever at mange ser på innvandrere. Hun deler tankene sine om India, savnet og sorgen etter biologiske foreldre og letingen etter dem. De vanskelige følelsene i forhold til sine foreldre her i Norge berøres også.

Denne boken passer for både ungdommer og voksne, og selv om den er skrevet fra en adoptert jentes synsvinkel så belyser hun flere vanskelige temaer som er knyttet til ungdom generelt. Boken handler om mange vanskelige tanker, men den handler også om hvordan hun fant lykken og ble lykkelig med seg selv.

Om forfatter: Martine Susann Fretheim er født i 1992 i India, hun er vokst opp i Larvik by sammen med sine norske foreldre. Hun har skrevet om den mørke dele av livet sitt og om hvordan det til slutt påvirket alle deler av livet hennes.

Forfatter: Martine Fretheim
Forlag: Lind & Co
ISBN: 9789177799009