Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Utgiver: Minotenk
Boken kan lastes ned gratis her; https://minotenk.no/gratisbok-handbok-mot-rasisme