Anknytningsteori är ett begrepp som många adoptivfamiljer möter under sin väg till barn. Men vad innebär det i praktiken? I Anknytning – i adoptivfamiljens vardag varvas kortfattad teoretisk kunskap om anknytning med konkreta och handfasta idéer för familjen i vardagen. På detta sätt vill författaren göra teorin om anknytning tillgänglig och tillämpbar för den breda gruppen föräldrar. Sara Larsson är socionom och har arbetat med förebyggande och behandlande socialt arbete sedan 1995. Som marte meo-terapeut har hon även arbetat med samspelsbehandling bland annat i adoptivfamiljer. Under många år har Sara varit anlitad som föräldrautbildare och föreläsare kring anknytning för blivande adoptivföräldrar. Sara är dessutom själv mamma genom adoption.
Forfattere: Sara Larsson
Forlag: Vulkan
ISBN: 9789163391866

Språk: Svensk