I denne boken forteller norske ungdommer og unge voksne adoptert fra Kina sine historier om hvordan hverdagen er for dem. Historiene er like forskjellige som ungdommene. Gjennom boken får du også presentert intervjuer med psykologer, en representant fra frivillig arbeid og medarbeidere i de norske adopsjonsorganisasjonene. De deler erfaringer og tanker de har gjort seg gjennom mange år i det norske adopsjonsmiljøet.
Boka er nyttig for alle, men særlig for dem som møter mennesker i sitt arbeid, enten det er som sosionom, lærer, psykolog eller pedagog.

Boka kan man bestille direkte fra forfatteren på post@kreativekrefter.no, eller ved å henvende dere til nærmeste bokhandel.

Forfatter: Ragnhild Bratlien
Forlag: Kreative krefter
ISBN: 978-82-999361-1-8