Skip to content

Litteratur​

Bok filter

ENDRINGER I ETTERADOPSJON.NO FRA 9. JANUAR 2023

I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023. Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.

I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud. Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952. Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt. Hjemmesiden www.etteradopsjon.no vil fremdeles være operativ.

Telefonhenvendelser vil bli besvart:
Tirsdager 10:00 – 12:00
Torsdager 10:00 – 12:00