Kina

Kina

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

 • Ditt navn og fødselsdato
 • Adoptivforeldrenes navn
 • Bostedsadresse
 • Hvilket land du er adoptert fra
 • Hvilket år du ble adoptert til Norge
 • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
 • Din underskrift
 • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Kina- kontakte myndighetene

Det er i Kina forbudt ved lov å overgi sitt barn til adopsjon. De aller fleste adopterte barn som har kommet til Norge, er funnet på offentlige steder eller utenfor et barnehjem. Det er derfor ikke mulig å søke etter biologisk familie i Kina. Majoriteten av de adopterte har kun informasjon fra den dagen de har ankommet barnehjemmet. Alle adopterte barn er formidlet gjennom den kinesiske sentralmyndigheten China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA)

Mange adopterte har imidlertid vært i fosterhjem og kinesiske myndigheter tillater at man kan søke etter fosterforeldrene gjennom myndighetene i den provinsen de kommer fra og i samarbeid med barnehjemmet.

Dette kan gjøres gjennom Brigde of Love (BLAS) som har lisens fra myndighetene til å avtale besøk på barnehjem samt finne tilbake til fosterfamilier. Epost blas_rst@163.com

Adopsjonsforum har samarbeid med en tidligere kontakt som også er godkjent for å gjøre de samme avtaler.  Ta kontakt med Adopsjonsforum , info@adopsjonsforum.no.

Følgende dokumenter må oversendes til Kina for å avtale besøk eller finne evt. fosterfamilie:

 • Certificate of Abandonment, kinesisk og oversatt til engelsk
 • Notarius bekreftelse, legalisert, kinesisk
 • Kinesisk dokument hvor det er bilde av foreldre med barnet
 • Red Book/Barnets pass
 • Kopi av pass for den adopterte
 • Kopi av registrering i Bufdir el.l. som viser den adoptertes norske navn

Alle tre adopsjonsorganisasjonene har samarbeidet med Kina. Adopsjonsorganisasjonene kan kontaktes på mail: etteradopsjon@verdensbarn.no, post@inoradopt.no eller info@adopsjonsforum.no