Det finnes ingen enkel måte å si dette på

Audun Mo mistet sin samboer og moren til deres 14 måneder gamle datter i en trafikkulykke. Det var som om bakken forsvant under beina på ham. I lang tid var han i dyp sorg og fortvilelse. I jakten på å finne tilbake til mening med livet brukte han ulike virkemidler som samtaleterapi, fysisk aktivitet, og ikke minst god støtte fra omgivelsene.

Gjennom å ta ulike grep i eget liv klarte han etter hvert å bevege seg fremover i sin sorgprosess. I denne boken reflekteres det rundt flere sentrale spørsmål knyttet til sorg, bearbeidelse av sorg og håp for veien videre.

Etter å ha lest boken kan du som sørgende, pårørende eller berørt, forhåpentligvis bedre ivareta deg selv og dine nærmeste i en sorgsituasjon:

Hva er egentlig sorg?
Hva kan være normale reaksjoner på sorg?
Hvordan kan du som pårørende bedre forstå den sørgende?
Hvorfor er håp viktig i en sorgprosess, og hvordan fikk håpet
Audun til å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv?

Audun Mo er psykiatrisk sykepleier med bred erfaring fra psykisk helse, akuttmedisin og ledelse. Audun deler sine egenopplevde erfaringer knyttet til tap, sorg og sorgbearbeidelse, og han tar opp viktige og krevende spørsmål rundt dette. Gjennom sin personlige erfaring, viser Audun at spekteret av normale sorgreaksjoner kan være enormt.

Forfatter: Audun Mo
Forlag: Flow Forlag
ISBN: 9788269296808

Håndbok mot rasisme

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Utgiver: Minotenk
Boken kan lastes ned gratis her; https://minotenk.no/gratisbok-handbok-mot-rasisme 

Sinte barn og sinte voksne – Slik forstår og håndterer du sinne

Boken handler om hvordan du best kan håndtere barnets sinne. Sinne er en følelse som gir oss styrke, det får oss til å stå opp for oss selv og forsvare oss mot urett. Hva er det som gjør at barnet blir sint og hvorfor kan det være så vanskelig å håndtere det? Hva trenger barnet og hvordan skal du gi det dem det? Nøkkelen ligger i å forstå både selve sinnet og følelsen som ligger bak – og hva dette vekker i deg som mor eller far.
Boken kommer med konkrete øvelser og forslag til hvordan man kan positiv validere følelser. Den viser til viktigheten av å se bak sinnet og finne følelsen som egentlig ligger der. Den tar opp temaer som blant annet hvordan egne følelser påvirker oppdragerrollen, effekten av å si unnskyld, og sunn og fleksibel grensesetting.
Forfatter: Anne Hilde Vassbø Hagen
Forlag: Gyldendal
ISBN: 9788205546646

Å velge det varme blikket

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.
Flere foreldre forteller om usikkerhet rundt oppdragelsen av barna. Rådene er mange, men de spriker. Tålmodig og grei ser ut til å virke like dårlig som streng og autoritær. Forfatteren jakter på det som gjør viktige voksne varme og myndige samtidig, og nyere forskning omsettes til hverdagshandlinger.
Boken tar utgangspunkt i forfatterens mangeårige erfaring som kursholder og veileder for foreldre. Den presenterer praktiske nøkler til låste situasjoner og relasjoner. Nøklene gir aha-opplevelser og hjelp slik at skuldrene senker seg i hverdagen. Budskapet forsterkes av ærlige fortellinger fra flere familier.
Boken inspirerer til å finne egen vei til barnas framtid.

Forfatter: Liv Berit Heimstad Tønnesen
Forlag: Kommuneforlaget AS
ISBN: 9788244622714

Foreldremagi

Hvordan får du et lykkelig barn? Hvordan skaper du selvtillit? Hvordan forbereder du barnet på sorgene som kommer? Hvor sint er det egentlig lov å bli? Hvilke feil er de vanligste foreldre gjør? Og hva er egentlig det viktigste du som forelder gjør i løpet av en barndom?
Psykolog Hedvig Montgomery har 20 års erfaring med arbeid blant barn og familier. I denne boken deler hun sine erfaringer, beste triks og hjelper foreldre å finne en vei mot det alle ønsker: Barn og voksne som har det fint med seg selv. Og hverandre.

Forfatter: Hedvig Montgomery og Eivind Sæther
Forlag: Strawberry Publishing AS
ISBN: 9788293516521

Hva kan jeg fortelle deg om adopsjon? En guide for venner, familie og fagpersoner

I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert. Charlotte inviterer leserne til å lære mer om adopsjon ved å bruke sine egne erfaringer. Hun introduserer oss også for noen venner som er adoptert fra andre land. Charlotte og vennene hennes vil hjelpe barn til å forstå hva det betyr å være adoptert, hvilke utfordringer barna møter, og hvilke erfaringer det er verdt å lytte til. Denne illustrerte boken er full av informasjon og gode råd som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med adopterte barn. Boken er lett å lese og kan brukes som en felleskapsbok for voksne og barn. Teksten er enkel nok til at den kan være en god instruksjon til temaet for barn fra rundt 7 års alder.

Dette er en viktig bok for alle som jobber med barn i ulike sammenhenger: lærere, barnehageansatte, ansatte i PPT, helsesykepleiere, personale i SFO og barnevernsarbeidere. Boken anbefales også til foreldre, venner og pårørende til adopterte barn.

Forfatter: Anne Braff Brodzinsky
Forlag: Kommuneforlaget
ISBN: 9788244621939

Hjerteforeldre

I boka «Hjerteforeldre» presenterer Dr. John M. Gottmans sin forskning gjennom 40 år som gjelder foreldreskap og som beskriver hva som skal til for å bygge barnets eller tenåringens selvtillit, støtte og styrke dem. Gottman deler foreldretypene inn i fire ulike oppdragerstiler som takler barns følelser ulikt. Og han kommer med råd om hva som kan hjelpe ditt barn til å bli et menneske som er rustet til å takle bedre. Disse foreldrene, som også kalles «hjerteforeldre», prøver å hjelpe barnet til å gjenkjenne, regulere og uttrykke sine egne følelser. Samtidig kan de også takle andres følelser overfor dem.

Forfatter: John M. Gottman og Joan Declaire
Forlag: Panta Forlag
ISBN: 978-82-7900-868-2