En godt bevart hemmelighet

Silje Førsunds mor ble adoptert bort i 1952, fem måneder gammel. Den gangen var det ikke noe krav at familien som skulle ta imot barnet, måtte vurderes nærmere med tanke på egnethet. Adopsjonsmarkedet var ikke regulert. For Siljes mor ble resultatet en oppvekst preget av overgrep. I tillegg til morens historie forteller forfatteren med følsomhet og sterk innlevelse om fem andre norskadopterte. Felles for dem er at de gjennom livet har måttet streve med å forsone seg med seg selv og sin egen bakgrunn. I mange tilfeller har adopsjon fungert etter hensikten – til barnets beste. Men som disse fortellingene viser, har samfunnet i vår nære fortid kommet til kort når det gjelder å ta vare på de mest sårbare blant oss. I dag er forståelsen av barns behov en annen. Men fungerer systemet godt nok, selv i dag?

Forfatter: Silje Førsund
Forlag: Aschehoug
EAN: 9788203379901

The Connected Child- Bring Hope and Healing to Your Adoptive Family

En adopsjon av et barn vil alltid bringe med seg mange lykkelige øyeblikk i livet til en familie. Men, noen adopsioner fører likevel med seg storeutfordringer. Å legge til rette for barna og kartlegge deres behov, krever omsorg, ettertanke og tålmodighet. Denne boka er skrevet av 2 psykologer som har forsket mye på adopsjon og tilknytning. «The Connected Child» vil kunne være til hjelp i arbeidet med å bygge opp tillit og tilknytning mellom foreldrene og barnet.

Forfattere: Karyn Brand Purvis, David R. Cross og Wendy Lyons Sunshine
Forlag: McGraw-Hill Professional
ISBN: 9780071475006

Språk: engelsk

Anknytning- I adoptivfamiljens vardag

Anknytningsteori är ett begrepp som många adoptivfamiljer möter under sin väg till barn. Men vad innebär det i praktiken? I Anknytning – i adoptivfamiljens vardag varvas kortfattad teoretisk kunskap om anknytning med konkreta och handfasta idéer för familjen i vardagen. På detta sätt vill författaren göra teorin om anknytning tillgänglig och tillämpbar för den breda gruppen föräldrar. Sara Larsson är socionom och har arbetat med förebyggande och behandlande socialt arbete sedan 1995. Som marte meo-terapeut har hon även arbetat med samspelsbehandling bland annat i adoptivfamiljer. Under många år har Sara varit anlitad som föräldrautbildare och föreläsare kring anknytning för blivande adoptivföräldrar. Sara är dessutom själv mamma genom adoption.
Forfattere: Sara Larsson
Forlag: Vulkan
ISBN: 9789163391866

Språk: Svensk

The Handbook of International Adoption Medicine

The Handbook of International Adoption Medicine presents an overview of the medical and developmental issues that affect internationally adopted children, offering guidelines for families and physicians before, during, and after adoption. Laurie Miller has comprehensively researched these topics and also draws from over fifteen years of experience in international adoption and orphanages throughout the world. This book shows how to advise families prior to an international adoption, how to perform an effective initial screening assessment of the newly arrived child, how to manage common behaviour problems, and how to recognize and manage developmental and other more long-term problems as they emerge. Sections cover such subjects as the risks of prenatal exposures, problems in growth and development, infectious diseases, and other medical conditions such as inherited disorders, uncertain age, and precocious puberty. This information has never been available in one place, making the book an invaluable resource for families and professionals in the field of international adoption.

Forfattere: Laurie C. Miller
Forlag: Oxford University Press
ISBN: 9780195145304

Språk: engelsk

Adoption- Banden som gör oss til familj

Å ha arvet pappas «potetnese» er kanskje ikke så artig, men det viser i hvert fall et slektskap. For en adoptert ser familiebåndene annerledes ut. Hvordan påvirker dette identiteten og måten man ser på seg selv og familien?
Dette er spørsmål som stilles og besvares i denne svenskspråklige boken av Mary Juusela. Adopsjon handler om slektskap og identitet, kort sagt hva som gjør at vi oppfatter oss som en del av en familie.

Journalisten og forfatteren Mary Juusela har møtt og intervjuet 29 adoptivfamilier, til sammen drøyt 100 individer (mammaer, pappaer, søsken og adoptivbarn). Sammen forteller de – i noen tilfeller smertefullt, i andre tilfeller med glede – om hvordan de har funnet frem til sine respektive roller som foreldre og barn.

Forfattere: Mary Juusela
Forlag: Norstedts
ISBN: 9789113026527

Språk: svensk

Adopsjonsboken – Veien til en familie

Boken gir kunnskap om adopsjon og adoptivbarn. De ulike sidene ved adopsjonsprosessen følges fra man vurderer adopsjon til man har fått en sønn eller datter. Temaene som belyses er årsaker til adopsjon, ventetiden, tildelingen, hentereisen, hvordan det første møtet med barnet oppleves, og den første tiden som familie. Temaer som identitet, rasisme og forskning rundt adoptivbarn har fått egne kapitler. Boken er rettet mot personer som ønsker å forberede seg til å bli adoptivforeldre, samt til dem som møter utenlandsadopterte gjennom sitt arbeid.

Forfatter: Svein Arthur Kallevik og Merete Jansen
Forlag: Høyskoleforlaget
ISBN 978-82-7634-712-6

Det første såret

Det første såret er en bok som vil kunne bidra til å endre måten vi betrakter adopsjon på. I sin anvendelse av kunnskap om pre- og perinatal psykologi, tilknytning, bonding og tap, klargjør den effekten atskillelsen fra biologisk mor har på adopterte barn. I tillegg gir den de barna som i lang tid ikke har fått anerkjennelse for sin smerte, eller som har blitt misforstått, aksept for deres følelser, så vel som forklaring på deres atferd. lnnsikten Verrier gir til erfaringene av å bli forlatt og av tap, vil kunne bidra ikke bare til heling av den adopterte, adoptivfamiliene deres og de biologiske mødrene. Den vil også kunne gi forståelse og oppmuntring til enhver som en eller annen gang har opplevd å bli forlatt. Nancy Newton Verrier har mastergrad i klinisk psykologi og driver privat praksis i Lafayette, California. I tillegg til sin psykolog.praksis og sitt virke innenfor fagfeltet adopsjon, er hun en aktiv foredragsholder. Verrier skriver om følgene av traumatisering og deprivasjon, altså mangelen på følelsesmessig kontakt i tidlig barndom som følge av for tidlig atskillelse fra mor. Verrier, som selv er mor til to døtre, en adoptert og en ikke-adoptert, kjenne.-tegnes som barnas forsvarer.

Forfatter: Nancy Newton Verrier
Forlag: Kolofon
ISBN: 9788230014950

Toddler Adoption

Tidligere var det i stor utstrekning små babyer som ble adoptert både til USA og Skandinavia. I dag er mange av barna som kommer hit såkalte «toddlers».
En toddler er en 1–3-åring (på engelsk) og har et helt eller delvis utviklet språk når de adopteres. En toddler åring kan også ha minner fra tiden før barnehjemmet, da de var inne i en begynnende tilknytning til sin biologiske familie, men opplevde et brudd. Dette stiller særlige krav til adoptivforeldre, noe som beskrives i boken.

Forfatter: Mary Hopkins-Best
Forlag: Jessica Kingsley Publication
ISBN: 9781849058941

Språk: engelsk

Attaching in adoption – Practical Tools for Today`s Parents

Boka handler om at barnets tilknytning til sine foreldre er et sentralt tema i enhver adopsjon og i enhver foreldre barn relasjon. Det gis en grundig innføring i hva tilknytning er, samtidig som forfatteren gir praktiske råd til foreldre.

Forfatter: Deborah D. Grey
Forlag: Jessica Kingsley Publication
ISBN 9781849058902

Språk: engelsk

Attachment handbook for foster care and adotion

This is a comprehensive and authoritative textbook that provides an
accessible account of attachment concepts. Attachment is at the heart of family
life and at the heart of foster care and adoption. This book traces the
pathways of secure and insecure patterns of attachment, from birth to
adulthood, exploring the impact of past experiences of abuse, neglect and
separation on children’s behaviour in foster and adoptive families. It
explains, from an attachment perspective, the dimensions of parenting that are
associated with helping children to feel more secure and fulfil their potential
in the family, with peers, at school and in the community. It also tackles the
key role that «keeping attachment in mind» can play in a range of areas of
family placement practice, including contact. This book will be an
indispensable resource for all those seeking to ensure that children in need of
family care get the very best experience possible, and that foster carers and
adoptive parents get the support they need and deserve.

Forfattere: Gillian Schofield og Mary Beek
Forlag: CoramBAAF
ISBN: 9781903699966

Språk: engelsk