Etiopia

Etiopia

 

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

 • Ditt navn og fødselsdato
 • Adoptivforeldrenes navn
 • Bostedsadresse
 • Hvilket land du er adoptert fra
 • Hvilket år du ble adoptert til Norge
 • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
 • Din underskrift
 • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Etiopia- kontakte myndighetene

Oversikt over dokumenter:

 • Alle dokumenter fra Etiopia (bekreftede kopier)
 • Bekreftet kopi av etiopisk pass
 • Power of Attorney til Salilish Tamene

Alle dokumenter vedrørende søk om opprinnelse må notarialbekreftes hos Notarius Publicus og bekreftes hos Statsforvalteren før de sendes til den etiopiske ambassaden i Stockholm som legaliserer dokumentene.

Mer informasjon om Notarius Publicus finnes på følgende link: https://www.domstol.no/andre-arend/notarialbekreftelse/

Deretter tas brevet med til Statsforvalteren som setter på et Apostille stempel. Her kan du lese mer om hva Apostille stempel er: https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/

Deretter kan dokumentene sendes til ambassaden. Adresse til den etiopiske ambassaden i Stockholm:

Birger Jarlsbergsgatan 39
11145 Stockholm

eller

Box 10448
10055 Stockholm
Sverige

 

Telefon: +46 8 120 485 00
Epost: ethemb.all@telia.com

Webside: www.ethemb.se

 

Hvis du selv sender dine dokumenter, må du ta kontakt med ambassaden på forhånd.
Ambassaden tar avgift for hvert dokument som kan variere noe, spør gjerne om det på forhånd.
Du må også sende med betalt konvolutt for retur av dokumenter og det bør sendes rekommandert.

Vi kan anbefale å sende dokumentene med Comet Consular Service, de er kjent med etiopiske ambassaden og deres rutiner. Det tilkommer kostnader hvis de ordner oversendelse, men de følger opp hele forsendelsen og legaliseringen.

Comet Consular Service har adresse:
Rådhusgata 9 A, 0151 Oslo

Telefon: 21939721

Når alle dokumenter er legalisert kan de sendes til Salilish Taneme. Ta kontakt med Sekretariatet for videre oppfølging.
Salilish Taneme har vært Adopsjonsforums kontakt i Etiopia gjennom mange år.
Ta kontakt med Sekretariatet i Adopsjonsforum for nærmere informasjon info@adopsjonsforum.no