Colombia

Colombia

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bostedsadresse
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du ble adoptert til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
  • Din underskrift
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Colombia- kontakte myndighetene

Ved en adopsjon fra Colombia får adoptivforeldre tilgang til en del informasjon om barnet på adopsjonstidspunktet. Det er imidlertid slik at mengden informasjon som var tilgjengelig kan variere mye fra sted til sted.

Når det gjelder adopsjoner som ble gjort for 20 – 30 år siden var det ikke alle adoptivfamilier som fikk mer opplysninger om barnet enn fødselsdato og muligens litt opplysninger om årsak/bakgrunn for at barnet var kommet inn i adopsjonsprogrammet.

Alle opplysninger som var tilgjengelige på adopsjonstidspunktet ble derfor uten unntak gitt adoptivforeldrene.

Det første steget blir derfor å snakke med foreldrene dine – dersom dette er mulig – for på nytt å få innblikk i hva som faktisk foreligger av informasjon om din adopsjon. Det skal som regel  finnes et domstolsdokument som viser hvor adopsjonen fant sted. Noen har en sosialhistorie samt det gamle colombianske passet. En del foreldre skrev også dagbok under reisen – så snakk med foreldrene dine om dette. Kanskje er det likevel flere detaljer om den gangen du ble adoptert enn du har vært klar over?

Adopterte fra Colombia har etter colombiansk lov rett til innsyn i sin egen adopsjon når man blir myndig (18 år).

I praksis er det for noen saker både arkiveringsrutiner og andre forhold både hos barnevern og rettsvesen som gjør denne innsynsretten vanskelig eller umulig, mens andre saker kan være enklere å finne ut av.

Adopterte kan kontakte ICBF, Colombiansk adopsjonsmyndigheter, direkte ved å fylle ut et forespørselsskjema på spansk. Dersom du ikke kjenner noen som kan skrive på spansk eller kan det selv, må du på egenhånd kontakte og betale noen for å gjøre det. Ta kontakt med post@etteradopsjon.no for å få tilsendt skjemaet. ICBF tar ikke betaling for dette.

Alternativt kan Adopsjonsforum via sitt kontaktnett hjelpe deg videre med de dokumenter som må fylles ut ved henvendelse til myndighetene i Colombia. De har en kontaktperson som snakker norsk. Denne tjenesten må man betale for. Ta gjerne kontakt på info@adopsjonsforum.no.